Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Pidä Saaristo Siistinä ry
Linnankatu 16, 20100 Turku
015 514 648
roope.jarvisuomi@pssry.fi
Y-tunnus 0533315-4

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Pidä Saaristo Siistinä ry:n Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

 • Varaamme mökkejä ja myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille. Mökkivarauksia ei saa siirtää kolmansille osapuolille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun hän varatessaan maksaa varauksen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona kauppias on saanut tiedon peruutuksesta varausjärjestelmään.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • peruutuksesta veloitamme toimistokulua 25 € / peruutus.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 15 vrk tai enemmän, peruutus on maksuton. Veloitamme kuitenkin toimistokulun 25 € / peruutus.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 15 vrk, peritään varauksen loppusummasta 50% suuruinen maksu ja lisäksi toimistokulua 25 € / peruutus.

  • suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset esimerkiksi sairastapauksissa.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran kuluvan kauden aikana.

  • Siirrossa on mahdollista vaihtaa kohde samanhintaiseen kohteeseen saman kauden aikana.

  • Siirron tulee tapahtua arkipäivinä toimistoaikaan klo 8-16, viimeistään 7 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua, ottamalla yhteyttä kauppiaaseen.

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi kauppias irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan.

 • Kauppiaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas:

  • aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille, asukkaille, henkilökunnalle tai eläimille

  • aiheuttaa vahinkoa mökille, kiinteistölle tai ympäröivälle luonnolle

  • rikkoo kohteen järjestys- ja mökkisääntöjä

  • majoittaa mökissä enemmän henkilöitä, kuin on varausjärjestelmässä ilmoitettu enimmäismääräksi

  • pyrkii lisämajoituksella (teltat tms.) kiertämään edellistä sääntöä

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot

Avaimet

 • Asiakkaalle toimitetaan avainkoodi tekstiviestillä varauksen ensimmäisenä päivänä puoli tuntia ennen varauksen alkua, varaus alkaa klo 13.

 • Mökkien avaimet ovat mökin oven vieressä sijaitsevassa avainsäiliössä, joka on avattavissa tekstiviestillä toimitetulla koodilla. Koodin numerosarjaa ei saa missään tapauksessa itse muuttaa.

 • Jos avainlukkoon jätetään käytön jälkeen virheellinen/muutettu koodi, peritään siitä mökin vuokraajalta 200 euron maksu.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 200 euroa.

 • Kauppiaalla on oikeus periä täysimääräisesti kaikki syntyneet kulut, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä kauppiaalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa kauppias kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 50 €/h.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Lemmikkieläimet

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä koko virkistysalueella.

  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.

  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. 

  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Mökki-irtainta ei saa viedä alueelta pois tai siirtää toiseen mökkiin.

  • Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Vesiretkeilykaluston (esim. soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä ja käyttää omia pelastusliivejä.

  • Asiakkaan tulee palauttaa soutuvene välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan (klo 12). 

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on maksettu.

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, kauppias ei käsittele tilausta.

  Maksupalvelutarjoaja

  Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

  Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

  Innova 2

  Lutakonaukio 7

  40100 Jyväskylä

  paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta